Loading ...

product splash
tag
product splash
tag

product splash
tag

video container
video frame

BVOTE

bvote
01

02

03

04

05

06

Hân hạnh đồng hành cùng mọi doanh nghiệp trên cả nước

bvote review bvote review
Shark: Trần Anh Vương
Thành Viên HĐQT Bvote Việt Nam
Phương án tổ chức ĐHCĐ online, bỏ phiếu online sẽ là phương án bắt buộc và sẽ là xu thế. Bvote là phần mềm bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm online mà đã được sử dụng cho nhiều chương trình lớn, và nhiều Doanh nghiệp đã áp dụng thành công cho ĐHCĐ của họ. Bvote có tính chính xác cao và dành được sự tin tưởng tuyệt đối từ Doanh nghiệp và Tổ chức.

< 100
120.000.000đ
100 - 5.000
165.000.000đ
5.000 - 15.000
250.000.000đ
15.000 - 30.000
300.000.000đ
> 30.000