Cổ đông lớn là gì? Nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông lớn

Cùng tìm hiểu xem cổ đông lớn là gì nhé

Cổ đông lớn là gì? Cổ đông lớn có quyền hạn như thế nào trong doanh nghiệp? Để tìm hiểu kỹ về khái niệm cổ đông lớn, hãy đọc bài viết này của BVOTE nhé. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cổ đông lớn cũng như những nghĩa vụ, quyền hạn của họ.

Khái niệm cổ đông lớn là gì?

Khoản 18, Điều 4, Luật Chứng khoán ban hành năm 2019 có định nghĩa rõ ràng như sau:

“Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành”.

Nghĩa là cổ đông lớn chính là những người sở hữu từ 5% phiếu của công ty trở lên. Và họ có quyền tham gia biểu quyết.

Trong thực tế, các quyết định của cổ đông lớn có ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp. Thông qua quyền biểu quyết được trao cho từng cổ phần, họ có thể gây ảnh hưởng rất lớn.

Cổ đông lớn được đánh giá là những người có nhiều ảnh hưởng tới doanh nghiệp
Cổ đông lớn được đánh giá là những người có nhiều ảnh hưởng tới doanh nghiệp

Nhiều ý kiến cho rằng, cổ đông lớn sẽ có quyền lực cao hơn cổ đông nhỏ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế là quyền lợi của mỗi cổ phần là như nhau. Những cổ đông lớn sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ có lợi hơn và được lắng nghe nhiều hơn trong các quá trình biểu quyết nhằm đạt được một quyết định nào đó.

>> Xem thêm: Cổ đông là gì? Phân loại các cổ đông trong những công ty Cổ phần.

Đặc điểm của cổ đông lớn là gì?

Cổ đông lớn thường có những đặc điểm sau đây:

 • Chưa có những quy định cụ thể về quyền lợi của cổ đông lớn.Tuy nhiên do đặc điểm nắm giữ lượng cổ phần lớn, những cổ đông lớn sẽ nắm nhiều quyền lợi đối với doanh nghiệp.
 • Thông qua mức độ sở hữu của cổ đông chúng ta có thể nắm được cách thức các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường. Và hiểu rằng nó thuộc quyền sở hữu của ai.
 • Các cổ đông lớn còn được biết đến như những nhà hoạt động chính trị. Khi chủ thể là nhà đầu tư hoạt động chính trị, họ có thể sử dụng quyền bỏ phiếu của mình để vận động hành lang, nhằm tạo ra những thay đổi quan trọng trong doanh nghiệp.
 • Cổ đông lớn có thể kiến nghị, từ đó làm sao cho các ghế trong hội đồng quản trị có thay đổi, đưa ra những quyết định trong việc quản lý doanh nghiệp sao cho hiệu quả.
Dựa vào số cổ phần nắm giữ, cổ đông lớn có ảnh hưởng tới nhiều quyết định của doanh nghiệp
Dựa vào số cổ phần nắm giữ, cổ đông lớn có ảnh hưởng tới nhiều quyết định của doanh nghiệp

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với cổ đông lớn

Trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cổ đông lớn phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành với thời gian tối thiểu là 1 năm kể từ ngày đợt chào bán đó kết thúc.

Hồ sơ cần có để thực hiện chào bán cổ phiếu là văn bản cam kết của các cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu. Đồng thời cần có cam kết chính xác về việc cùng nhau nắm giữ ít nhất là 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành theo thời gian cam kết như trên.

Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông lớn là gì?

Quyền lợi của cổ đông lớn

Một cổ đông lớn sẽ được đối xử bình đẳng, được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ, thông tin bất thường của doanh nghiệp. Tất cả những điều này cần tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Cổ đông lớn có quyền lợi, được pháp luật bảo vệ
Cổ đông lớn có quyền lợi, được pháp luật bảo vệ

Cổ đông lớn cũng được bảo vệ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình. Như:

 • Đề nghị đình chỉ, tiến hành hủy bỏ các nghị quyết, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty.
 • Đề nghị thay đổi, đình chỉ các quyết định của hội đồng quản trị công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Có quyền triệu tập các cuộc họp cổ đông để tiến hành đánh giá các hành động của Hội đồng quản trị hoặc những bộ phận quản lý khác trong doanh nghiệp.
 • Các cổ đông lớn có quyền yêu cầu ban kiểm soát thực hiện kiểm tra từng vấn đề cụ thể, liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp khi nhận thấy cần thiết.
 • Có quyền tiếp cận thông tin, tăng khả năng giám sát cổ đông đối với các giao dịch cần được giám sát để hạn chế nguy hại gây ra đối với doanh nghiệp.
 • Được đối xử bình đẳng như những cổ đông khác và nắm giữ những quyền lợi tương đương với số cổ phần mình đang nắm giữ.

Nghĩa vụ của cổ đông lớn là gì?

Và họ cũng cần tuân thủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng luật Doanh nghiệp
Và họ cũng cần tuân thủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng luật Doanh nghiệp

Song song với quyền lợi, cổ đông lớn cũng cần thực hiện những nghĩa vụ khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Thực hiện thanh toán đủ, đúng thời hạn số tiền tương ứng với số cổ phần đã cam kết mua.
 • Tuân thủ các nội dung, điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Chấp hành đầy đủ các nghị quyết, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.

Lời kết

Như vậy, BVOte đã giúp bạn tìm hiểu cổ đông lớn là gì và những thông tin liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của những cổ đông lớn. BVOTE hy vọng bài viết này hữu ích đối với bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *