Công ty cổ phần là gì: Khái niệm, đặc điểm

Cùng tìm hiểu công ty cổ phần là gì nhé

Công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần có những đặc điểm gì? Bài viết này của BVOTE sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết. Từ đó, hiểu hơn về loại hình doanh nghiệp đặc biệt quen thuộc này.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn. Nó được thành lập, tồn tại độc lập với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty này sẽ được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ phần sẽ được phát hành huy động vốn, sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư.

Đây là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn
Đây là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn

Nhìn chung, một công ty cổ phần là doanh nghiệp phải có những yếu tố sau:

 • Vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau với tên gọi là cổ phần.
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân sở hữu các cổ phần của công ty.
 • Số lượng cổ đông tối thiểu trong doanh nghiệp dạng này là 3 người.
 • Cổ đông của doanh nghiệp chỉ phải chịu trách nhiệm về khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã đóng góp.
 • Được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, ngoại trừ trường hợp quy định tại điều 120, điều 127 của Luật doanh nghiệp.
 • Có tư  cách pháp nhân kể từ thời điểm được chính quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Có quyền phát hành các loại cổ phần theo quy định để huy động vốn.
Xem thêm:  Cổ đông sáng lập là gì? Điều kiện, quyền, nghĩa vụ của cổ đông sáng lập

>> Xem thêm: Cổ tức là gì?

Xem xét đặc điểm của công ty cổ phần là gì?

Về cổ đông của công ty

Thành viên của công ty/ người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Đây là những người có nắm giữ trong tay ít nhất 1 cổ phiếu. Pháp luật yêu cầu một công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông, không có yêu cầu về số lượng tối đa.

Về vốn điều lệ của công ty

Tại thời điểm đăng ký thành lập, vốn điều lệ của công ty chính là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần đã được đăng ký mua, được ghi rõ trong điều lệ công ty. Vốn này phải được chia thành những phần bằng nhau, một tổ chức/ cá nhân sẽ tham gia vào doanh nghiệp bằng cách mua 1 hoặc nhiều cổ phiếu dựa theo điều kiện của họ.

Các loại cổ phần

Trong một doanh nghiệp sẽ có các loại cổ phần sau đây:

 • Cổ phần phổ thông.
 • Cổ phần ưu đãi được chia thành 4 loại sau:
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Chỉ có những tổ chức được Chính Phủ ủy quyền, cổ đông sáng lập mới được quyền mua, nắm giữ loại cổ phần này.
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại.
 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định, đã được thống nhất.

Tư cách pháp nhân của công ty cổ phần

Một tổ chức sẽ được công nhận là pháp nhân nếu đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Được thành lập, hoạt động hợp pháp.
 • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
 • Sở hữu tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm với công ty của mình bằng số tài sản đó.
 • Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật hiện hành một cách độc lập.
Xem thêm:  Cổ tức là gì? Chi trả cổ tức như thế nào?
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân trước pháp luật
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân trước pháp luật

Như vậy, có thể thấy là một công ty cổ phần sẽ có tư cách pháp nhân. Công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của mình, có thể trở thành nguyên đơn hay bị đơn trong các tranh chấp.

Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần là gì?

So với những loại hình công ty khác, công ty cổ phần sẽ có khả năng huy động vốn tương đối linh hoạt. Giống như những loại hình công ty khác, nó có thể tìm vốn từ các khoản vay tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra, còn một hình thức huy động vốn quan trọng khác là phát hành cổ phiếu, trái phiếu theo đúng quy định.

Chế độ chịu trách nhiệm trước pháp luật

Công ty này sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trước pháp luật:

 • Công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đứng tên công ty.
 • Cổ đông của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ bằng đúng số vốn mình góp vào công ty.

Đại hội đồng cổ đông

Đây là tập thể gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan đưa ra những quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông sẽ có những quyền, nghĩa vụ sau đây:

 • Thông qua định hướng phát triển doanh nghiệp.
 • Quyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần từng lại công ty đưa ra chào bán.
 • Quyết định mức cổ tức.
 • Bầu, miễn nhiệm các thành viên trong hội đồng quản trị, kiểm soát.
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Quyết định mua lại trên 10% số cổ phần đã bán.
 • Thông qua báo cáo tài chính.
 • Quyết định tổ chức hay giải thể công ty.
 • Các quyền khác theo quy định của điều lệ công ty.
Xem thêm:  Cổ đông thiểu số là gì? Những quy định liên quan

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Đây là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà Đại hội đồng cổ đông không có quyền. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức biểu quyết tại các cuộc họp, sau đó lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác để đưa ra quyết định. Hội đồng quản trị sẽ có từ 3  – 11 thành viên.

Hội đồng quản trị của công ty sẽ có từ 3 - 11 thành viên
Hội đồng quản trị của công ty sẽ có từ 3 – 11 thành viên

Kết luận

Như vậy, bạn đã có những thông tin cần thiết để hiểu công ty cổ phần là gì. Hy vọng những thông tin này hữu ích đối với bạn. Nếu bạn cần tư vấn thêm về phần mềm họp đại hội cổ đông, phần mềm bỏ phiếu online, liên hệ ngay với BVOTE nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *