Cổ đông thiểu số là gì? Những quy định liên quan

Cổ đông thiểu số là gì?

Trong doanh nghiệp, cổ đông thiểu số là gì? Nếu bạn đang tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, các thành phần trong doanh nghiệp, việc tìm hiểu về khái niệm cổ đông thiểu số là cần thiết. Trong bài viết này, BVOTE sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về khái niệm này.

Tìm hiểu cổ đông thiểu số là gì?

Khái niệm

Thực tế, cổ đông thiểu số chính là những cổ đông đang nắm giữ cổ phần của công ty cổ phần. Và họ đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Nắm giữ một tỷ lệ cổ phần nhỏ trong công ty.
 • Không có quyền kiểm soát, điều hành, chi phối hay đưa quan điểm, áp đặt quan điểm, đường lối hoạt động của doanh nghiệp.
Cổ đông thiểu số là những chủ thể nắm giữ một phần cổ phần rất nhỏ của doanh nghiệp
Cổ đông thiểu số là những chủ thể nắm giữ một phần cổ phần rất nhỏ của doanh nghiệp

Hiểu một cách rõ ràng như sau:

Cổ đông thiểu số chính là những cá nhân, tổ chức sở hữu một phần nhỏ cổ phần trong công ty khi so sánh với một cổ đông khi cổ đông đó nắm quyền kiểm soát trong doanh nghiệp.

2 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cổ đông thiểu số là gì?

 • Thứ nhất, khi nhắc đến cổ đông thiểu số thì phải nói đến số vốn góp của họ. Đó chính là tổng số cổ phần mà họ sở hữu khi so với tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Thứ hai: Đó chính là khả năng của họ trong việc tác động đến những chính sách, công việc, chiến lược làm ăn của doanh nghiệp. Nói dễ hiểu hơn chính là quyền biểu quyết của cổ đông thiểu số khi so với các cổ đông khác.
Xem thêm:  Tìm hiểu ai có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông?

Tầm quan trọng khi bảo vệ cổ đông thiểu số

Bảo vệ cổ đông thiểu số là một trong những vấn đề rất đáng để quan tâm vào thời điểm này. Nó không chỉ ảnh hưởng tới công ty mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới nền kinh tế nước nhà.

Đầu tiên, việc bảo vệ cổ đông thiểu số là cách để bảo vệ tất cả các cổ đông trong công ty. Bởi vì đây là một lực lượng đóng góp nguồn vốn để công ty lớn mạnh. Họ cũng có mục tiêu trước mắt, mục tiêu lâu dài. Nếu không bảo vệ được nhóm đối tượng này sẽ gây gia tăng mâu thuẫn của các cổ đông khác. Ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty.

Thứ hai, bảo vệ cổ đông thiểu số là hướng đi để doanh nghiệp phát triển lâu dài. Chúng ta biết rằng không một ai chịu bỏ tiền ra để kinh doanh nhưng không được đảm bảo. Nếu lợi ích của một người không được quan tâm sẽ kéo theo cả tập thể rối loạn, mâu thuẫn. Khi đó, doanh nghiệp không thể phát triển và tồn tại được lâu dài.

Cuối cùng, việc bảo vệ cổ đông thiểu số còn là cách để thu hút nguồn đầu tư nước ngoài. Khi họ thấy những môi trường tiềm năng, bền vững của Việt Nam, việc đầu tư thực hiện các dự án lớn sẽ giúp chúng ta ngày càng phát triển lớn mạnh.

Xem thêm:  Cổ phiếu là gì? Các chỉ số của cổ phiếu

Quy định về cổ đông thiểu số trong doanh nghiệp

Quy định về lợi ích của cổ đông thiểu số là gì?

Nhìn chung, lợi ích của cổ đông thiểu số chính là một phần của kết quả mà doanh nghiệp đạt được trong các hoạt động thuần và giá trị tài sản thuần. Lợi ích này sẽ được ghi nhận  trong quá trình công ty thành lập báo cáo tài chính giữa công ty mẹ, các công ty con.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng phân tích hai trường hợp như sau:

TH1:

Giá trị các lợi ích mà cổ đông thiểu số có tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu sẽ được xác sao cho phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 là hợp nhất kinh doanh.

Tùy từng trường hợp, lợi ích của cổ đông thiểu số sẽ được tính toán khác nhau
Tùy từng trường hợp, lợi ích của cổ đông thiểu số sẽ được tính toán khác nhau

Trong trường hợp này, lợi ích của cổ đông thiểu số sẽ được xác định tại thời gian công ty mẹ tiến hành mua, sát nhập với một ct con. Sau đó, khoản mục lợi ích của các chủ thể sẽ được xác định, trình bày cụ thể trên những báo cáo tài chính sau khi công ty được hợp nhất hoạt động. Căn cứ ở đây chính là sự chênh lệch giá trị giữa tài sản thuần và giá trị tổng của các khoản tiền, sản phẩm đầu tư.

TH2:

Phần lợi ích của các chủ thể trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất hoạt động kinh doanh của công ty mẹ với công ty con.

Lúc này, ta nhận thấy phần lợi ích của các cổ đông thiểu số sẽ được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ với công ty con thành viên.

Khi đó, các biến động của tài sản thuần, cùng nguồn vốn trong thời gian hoạt động của công ty sẽ được tính toán lại sau đó phân bổ vào lợi ích của cổ đông thiểu số. Bạn có thể thấy rõ điều này trên báo cáo tài chính.

Xem thêm:  Cổ phiếu OTC là gì?

>> Xem thêm:

Quyền của cổ đông thiểu số là gì?

Cổ đông sáng lập có thêm một vài quyền lợi khi so sánh với cổ đông phổ thông
Cổ đông thiểu số có những ảnh hưởng nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp
 • Được tham dự, phát biểu trong các cuộc họp của công ty.
 • Sẽ được nhận cổ tức dựa theo mức mà Đại hội đồng cổ đông quyết.
 • Được quyền ưu tiên mua cổ phần mới của doanh nghiệp tương ứng với mức cổ phần đang nắm giữ.
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần mình đang nắm giữ theo đúng luật.
 • Được xem xét, tra cứu, trích lục thông tin của các cuộc họp, danh sách cổ đông.
 • Khi công ty phá sản, giải thể do hoạt động không tốt sẽ được nhận 1 phần tài sản của doanh nghiệp còn lại, tương ứng với số cổ phần đang nắm giữ.

Nghĩa vụ của cổ đông thiểu số trong doanh nghiệp

 • Có trách nhiệm phải thanh toán đầy đủ, đúng thời gian với doanh nghiệp về số cổ phần đã mua.
 • Không được quyền rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi doanh nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Trừ trường hợp số cổ phần đó được công ty, người khác mua lại.
 • Tuân thủ điều lệ, quy chế hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chấp hành các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị doanh nghiệp.
 • Bảo mật những thông tin được cung cấp về doanh nghiệp. Chỉ sử dụng thông tin đó theo đúng quy luật, yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Có các nghĩa vụ khác tuân theo pháp luật và điều lệ hoạt động của công ty.
Hãy sử dụng phần mềm của BVOTE để hoạt động doanh nghiệp hiệu quả hơn nhé
Hãy sử dụng phần mềm của BVOTE để hoạt động doanh nghiệp hiệu quả hơn nhé

Kết luận

Như vậy, BVOTE đã giúp bạn biết cổ đông thiểu số là gì cũng như những quy định liên quan đến các chủ thể này. Để điều hành hoạt động doanh nghiệp tốt hơn, đừng bỏ qua phần mềm họp Đại hội cổ đôngphần mềm bỏ phiếu online của chúng tôi nhé. BVOTE sẽ giúp hoạt động của doanh nghiệp được đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều đấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *