Tìm hiểu cổ phần là gì và những thông tin liên quan

Cùng tìm hiểu cổ phần là gì nhé

Cổ phần là gì? Đây là khái niệm bạn cần biết khi tìm hiểu về công ty cổ phần, lĩnh vực kinh doanh. Trong bài viết này, hãy cùng BVOTE tìm hiểu về khái niệm cổ phần cũng như những thông tin liên quan. Đọc ngay những thông tin dưới đây để có thêm kiến thức hữu ích nhé.

Cổ phần là gì?

Khái niệm

Trong luật doanh nghiệp 2020, không đưa ra định nghĩa chính xác về cổ phần. Tuy nhiên, khái niệm này đã được chỉ rõ trong phần quy định vốn điều lệ của Công ty Cổ phần. Cụ thể như sau:

“Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau của công ty, được gọi là cổ phần”.

Cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ của một doanh nghiệp
Cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ của một doanh nghiệp

Căn cứ vào quy định ở trên, chúng ta có thể hiểu rằng cổ phần chính là đơn vị nhỏ nhất, được chia từ vốn điều lệ của công ty. Những cá nhân, tổ chức đang sở hữu cổ phần của doanh nghiệp sẽ được gọi là cổ đông.

Đặc điểm của cổ phần là gì?

  • Giá trị của mỗi cổ phần còn được gọi là mệnh giá của cổ phần. Nó do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có thể khác với giá chào bán của cổ phần trên thị trường.
  • Cổ phần là căn cứ pháp lý quan trọng để chứng minh tư cách cổ đông của công ty. Điều này là chắc chắn dù cổ đông có tham gia vào quá trình thành lập của công ty hay không.
  • Các loại cổ phần của doanh nghiệp mang tính không thể phân chia. Bởi cổ phần là phần vốn nhỏ nhất, được quy định là bằng nhau trong vốn điều lệ.
  • Tính dễ dàng chuyển nhượng là một điều khác mọi người cần quan tâm khi nhắc đến cổ phần.

Các loại cổ phần trong doanh nghiệp

Cổ phần của công ty cổ phần hiện tại được tồn tại dưới hai dạng chính là phổ thông và ưu đãi. Cùng tìm hiểu nhé.

Cổ phần phổ thông

  • Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông.
  • Người sở hữu cổ phần phổ thông chính là cổ đông phổ thông.

Cổ phần ưu đãi

Ngoài loại phổ thông, bạn cũng cần biết thêm về cổ phần ưu đãi. Người sở hữu loại cổ phần này được gọi là cổ đông ưu đãi. Nó được chia nhỏ thành những loại sau đây:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Đây là loại cổ phần có số biểu quyết nhiều hơn hẳn khi so sánh với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty.

Với loại cổ phần này, cổ đông sẽ có quyền lực lớn hơn trong những cuộc biểu quyết
Với loại cổ phần này, cổ đông sẽ có quyền lực lớn hơn trong những cuộc biểu quyết

Chỉ có những tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập có quyền nắm giữ loại cổ phần này mà thôi. Ưu đãi cổ đông biểu quyết chỉ có thời hạn kéo dài trong 3 năm mà thôi.

Những bài viết liên quan:

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Đây là loại cổ phần được trả mức cổ tức cao hơn so với thông thường của công ty. Cổ tức được chia hàng năm cho cổ đông sẽ phụ thuộc vào số cổ phần bao gồm cổ tức thưởng và cổ tức cố định.

Cổ tức cố định sẽ không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng sẽ được ghi rõ trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần ưu đãi loại này là loại sẽ được công ty thực hiện hoàn lại vốn góp của cổ đông theo yêu cầu của những người sở hữu. Hoặc là tuân theo các điều kiện riêng được ghi lại tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại mà doanh nghiệp đã phát hành.

Cổ phần ưu đãi khác

Doanh nghiệp cũng có thể phát hành những cổ phần ưu đãi theo chính sách riêng
Doanh nghiệp cũng có thể phát hành những cổ phần ưu đãi theo chính sách riêng

Ngoài những loại cổ phần ưu đãi trên, doanh nghiệp có thể phát hành những loại cổ phiếu ưu đãi khác. Những cổ phần ưu đãi có khả năng được chuyển về thành cổ phần phổ thông dựa theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Những câu hỏi liên quan đến chủ đề cổ phần là gì?

Cổ phần và cổ phiếu khác nhau như thế nào?

Cổ phần được xem là đơn vị vốn nhỏ nhất, sẽ được chia ra từ vốn điều lệ đang sở hữu của công ty cổ phần. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, hoặc bút toán ghi sổ nhằm xác nhận quyền sở hữu của một hoặc nhiều cổ phần khác nhau được phát hành của công ty đó.

Đâu là loại cổ phần buộc phải có trong một công ty cổ phần

TRong một doanh nghiệp cổ phần, bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Còn cổ phần ưu đãi không bắt buộc phải có. Việc có thêm các phần cổ phần ưu đãi sẽ phụ thuộc vào tình hình hoạt động, chính sách của doanh nghiệp.

Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi có gì khác nhau

  • Cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc, còn cổ phần ưu đãi thì không.
  • Cổ phần ưu đãi có thể thực hiện chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Nhưng ngược lại thì không.
  • Cổ đông phổ thông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình trong hầu hết các trường hợp. Nhưng cổ phần ưu đãi thì không, nó bị kiểm duyệt khắt khe hơn rất nhiều.
Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi rất khác biệt
Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi rất khác biệt

Lời kết

Như vậy, chúng tôi đã giúp bạn tìm hiểu cổ phần là gì và những thông tin liên quan. Nếu có bất kỳ điều gì băn khoăn, hãy trò chuyện với BVOTE để có được sự hỗ trợ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *