Đại hội đồng cổ đông là gì?

Cùng tìm hiểu Đại hội đồng cổ đông là gì nhé

Trong các doanh nghiệp, đại hội đồng cổ đông có ảnh hưởng rất lớn. Vậy đại hội đồng cổ đông là gì? Trong bài viết này, hãy cùng với BVOTE tìm hiểu về khái niệm đó trong bài viết dưới đây nhé. Chúng tôi sẽ mang tới cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Khái niệm: Đại hội đồng cổ đông là gì?

Dựa vào luật Doanh nghiệp 2014, chúng ta có thể định nghĩa rõ ràng về đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Theo đó, ĐHĐCĐ là cơ  quan nắm giữ quyền quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần.

Đại hội đồng này bao gồm tất cả các cổ đông trong một công ty
Đại hội đồng này bao gồm tất cả các cổ đông trong một công ty

ĐHĐCĐ bao gồm tất cả các cổ đông có trong tay quyền biểu quyết. Cụ thể là:

 • Cổ đông phổ thông.
 • Cổ đông ưu đãi biểu quyết.
 • Các cổ đông khác theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Cơ quan này có thẩm quyền quyết định rất cao. Trong đó các cổ đông có thể trực tiếp, hoặc tiến hành ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Từ đó, đưa ra ý kiến về các vấn đề, tình hình phát triển cũng như hướng đi mới của doanh nghiệp.

Xem thêm:  Cổ đông lớn là gì? Nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông lớn

Thẩm quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông là gì?

Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu về thẩm quyền cũng như trách nhiệm của ĐHĐCĐ nhé.

 • Thông qua những định hướng về việc phát triển của doanh nghiệp.
 • Quyết định loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại mà doanh nghiệp được quyền chào bán. Đồng thời tham gia quyết định mức cổ tức hàng năm tương ứng với từng loại cổ phần.
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên thuộc Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thuộc công ty.
 • Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng, lớn hơn tổng số 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp nếu không có vấn đề khác.
 • Quyết định sửa, đổi, bổ sung các điều lệ của công ty.
 • Thông qua tính chính xác, những thứ cần chỉnh sửa trong báo cáo tài chính hàng năm.
 • Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại cổ phần.
 • Tiến hành xem xét, xử lý các vi phạm của cá nhân, hội đồng quản trị, ban kiểm soát có hành vi sai phạm, gây hại cho công ty.
 • Quyết định tổ chức hoặc đưa ra các quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Các quyền, nghĩa vụ khác được quy định trong Luật Doanh nghiệp cùng Điều lệ Công ty.

Các quy định khác liên quan đến ĐHĐCĐ

Như vậy, bạn đã biết Đại hội đồng cổ đông là gì. Dưới đây, cùng tìm hiểu về những quy định liên quan nhé.

Xem thêm:  Cổ đông là gì? Phân loại cổ đông trong công ty Cổ phần

Quy định về Đại hội cổ đông bầu thành viên của Hội đồng quản trị

Một cuộc họp Đại hội Cổ đông được xem là hợp lệ khi tuân thủ Luật doanh nghiệp. Trước khi tiến hành Đại hội này, doanh nghiệp cần làm những điều sau:

 • Thành lập danh sách cổ đông có quyền tham gia cuộc họp.
 • Chuẩn bị các chương trình, nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông.
 • Tổ chức việc mời họp Đại hội đồng cổ đông. Số lượng thành viên dự phải trên 65% mới được phép tổ chức họp.
Việc họp Đại hội đồng cổ đông cần tuân thủ nhiều quy định khác nhau
Việc họp Đại hội đồng cổ đông cần tuân thủ nhiều quy định khác nhau

Một số thông tin liên quan:

Quy định về cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông

Mỗi năm, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành họp thường niên 1 lần. Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng có thể tổ chức họp bất thường, họp thường niên trong vòng 4 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.

Trong buổi họp thường niên sẽ tiến hành thảo luận những vấn đề sau đây:

 • Kế hoạch tài chính kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính hàng năm.
 • Tìm hiểu về báo cáo của hội đồng quản trị về việc điều hành, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị cũng như đánh giá từng thành viên.
 • Báo cáo của ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên lãnh đạo.
 • Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như từng thành viên.
 • Báo cáo và bảng tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát cũng như cá nhân từng kiểm soát viên.
 • Mức cổ tức đối với từng loại cổ phần mà doanh nghiệp ban hành.
 • Các vấn đề khác nằm trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Xem thêm:  Cổ phiếu là gì? Các chỉ số của cổ phiếu

Hợp đồng giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Các bản hợp đồng giao dịch giữa công ty với những đối tượng, trường hợp sau đây phải được ĐHĐCĐ chấp thuận:

 • Cổ đông/ người đại diện của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc những người có liên quan đến họ.
 • Thành viên hội đồng quản trị công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và những người liên quan đến họ.
 • Các doanh nghiệp khác theo đúng Luật kinh doanh.
Những bản hợp đồng quan trọng của công ty cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Những bản hợp đồng quan trọng của công ty cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Lời kết

Như vậy, bạn đã có những thông tin cần thiết để hiểu đại hội đồng cổ đông là gì. Hiện tại, BVOTE đang cung cấp về phần mềm họp cổ đông điện tử và phần mềm bỏ phiếu điện tử. Chúng chính là giải pháp tuyệt vời, hỗ trợ doanh nghiệp họp mặt và điều hành tốt hơn. Để được tư vấn kỹ hơn về những phần mềm này, liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *