Đại hội nhà đầu tư là gì? Những quy định về Đại hội nhà đầu tư

đại hội nhà đầu tư 1

Đại hội nhà đầu tư là một sự kiện quan trọng trong thế giới tài chính – kinh doanh. Đây là nơi là nơi các cổ đông và nhà đầu tư cùng nhau quyết định các vấn đề của một quỹ đầu tư. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, BVOTE cung cấp cho bạn một số thông tin về đại hội nhà đầu tư và những điều kiện để tổ chức đại hội. 

Đại hội nhà đầu tư là gì?

Đại hội nhà đầu tư (Investors congress) là một sự kiện quan trọng trong hoạt động quản lý và quyết định của một quỹ đầu tư. Đây là một cuộc họp được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường, nhằm đưa ra và thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến quỹ. Theo Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam – VFM, đại hội nhà đầu tư được coi là cơ quan có quyền lực cao nhất của quỹ.

Với vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất, Đại hội nhà đầu tư phải đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm và sự tham gia chủ động của các nhà đầu tư trong quá trình quản lý và phát triển của quỹ. 

Đại hội nhà đầu tư là một sự kiện quan trọng của một quỹ đầu tư 
Đại hội nhà đầu tư là một sự kiện quan trọng của một quỹ đầu tư

Quyền và nghĩa vụ trong Đại hội nhà đầu tư

Dưới đây là các quyền và nghĩa vụ đối với các cá nhân và tổ chức trong Đại hội nhà đầu tư:

 • Trong Đại hội, mỗi đơn vị sẽ có một quyền biểu quyết. Đối với Ngân hàng giám sát, Công ty quản lý quỹ, công ty luật, tổ chức kiểm toán, tổ chức định giá bất động sản (nếu có) cung cấp các dịch vụ cho Quỹ được quyền tham gia nhưng không được biểu quyết.
 • Thông qua các quyết định về các vấn đề quan trọng như chính sách đầu tư, chiến lược tài chính, lựa chọn quản lý và các quyết định khác có ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ. 
 • Ngân hàng giám sát và Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm đảm bảo mọi quyết định của Đại hội là phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ.
 • Trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc Đại hội, Ban Đại diện Quỹ và Công ty quản lý quỹ phải có trách nhiệm lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư và gửi cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
 • Trong trường hợp nội dung các quyết định trái với quy định Pháp luật, Ban Đại diện Quỹ và Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thay đổi nội dung trong quyết định Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Xem thêm:  Cổ đông phổ thông là gì?
Mỗi đơn vị đều có quyền và nghĩa vụ trong Đại hội
Mỗi đơn vị đều có quyền và nghĩa vụ trong Đại hội

Những quy định chung về đại hội nhà đầu tư mà bạn nên biết

Thứ nhất, Đại hội nhà đầu tư lần đầu tiên sẽ được triệu tập và tổ chức trong vòng 25 ngày sau khi đã hoàn tất đợt phát hành.

Thứ hai, Đại hội hàng năm do Ban đại diện Quỹ triệu tập và tổ chức trong vòng 90 ngày sau khi đã kết thúc năm tài chính.

Thứ ba, Đại hội nhà đầu tư bất thường được Ban đại diện Quỹ, Công ty quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát hoặc nhóm nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 10% vốn điều lệ liên tục trong ít nhất 6 tháng, có thể được triệu tập khi rơi vào những trường hợp đã được quy định.

Thứ tư, Đại hội nhà đầu tư bất thường phải được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo triệu tập. Bên triệu tập họp phải thông báo công khai cho nhà đầu tư về việc triệu tập Đại hội nhà đầu tư ít nhất 15 ngày trước khi diễn ra cuộc họp.

Thứ năm, chi phí tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường sẽ được thanh toán bởi Quỹ, trừ trường hợp khác được quy định theo pháp luật. Trong trường hợp này, chi phí tổ chức Đại hội được chịu trách nhiệm thanh toán bởi bên hưởng lợi là Công ty quản lý quỹ hoặc Ngân hàng giám sát.

Đại hội cần đảm bảo các quy định 
Đại hội cần đảm bảo các quy định

Họp đại hội nhà đầu tư cần những điều kiện và thể thức như thế nào?

Thứ nhất, thời gian, chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội phải được công bố công khai cho nhà đầu tư và báo cáo cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tổ chức Đại hội.

Xem thêm:  Hướng dẫn khảo sát online bằng Google Form đơn giản, chi tiết

Thứ hai, cuộc họp được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho ít nhất 51% vốn điều lệ của Quỹ. Đại hội có thể tham dự dưới hình thức trực tiếp, thông qua ủy quyền hoặc các hình thức khác được quy định cụ thể trong Điều lệ Quỹ.

Thứ ba, trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tổ chức theo quy định, cuộc họp lần thứ hai sẽ được triệu tập trong vòng 30 ngày, tính từ ngày dự kiến khai mạc cuộc họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, Đại hội nhà đầu tư sẽ được tổ chức mà không phụ thuộc vào số lượng nhà đầu tư tham dự.

Thứ tư, thể thức và hình thức họp của Đại hội sẽ tuân theo các quy định được đề ra trong Điều lệ của Quỹ và Bản Cáo bạch. (Theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC).

Để tổ chức cuộc họp, Đại hội cần phải đáp ứng các điều kiện
Để tổ chức cuộc họp, Đại hội cần phải đáp ứng các điều kiện

Điều kiện thông qua quyết định Đại hội nhà đầu tư tại cuộc họp

Các quyết định trong Đại hội sẽ được thông qua nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Một quyết định được thông qua khi có ít nhất 51% số phiếu chấp thuận trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các nhà đầu tư tham dự tại Đại hội, bao gồm cả các nhà đầu tư tham gia biểu quyết thông qua các hình thức khác.
 • Trong trường hợp quyết định liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ, giải thể Quỹ, sáp nhập hoặc hợp nhất Quỹ, quyết định đó phải được ít nhất 65% số phiếu chấp thuận trên tổng số phiếu biểu quyết của nhà đầu tư tham dự Đại hội và các nhà đầu tư tham gia biểu quyết qua các hình thức khác.
 • Trong trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản, quyết định tại Đại hội nhà đầu tư sẽ được thông qua nếu có sự chấp thuận của ít nhất 75% số phiếu trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư tham gia biểu quyết.
Xem thêm:  Cổ phiếu là gì? Các chỉ số của cổ phiếu
Để quyết định tại Đại hội được thông qua cần phải đáp ứng đúng điều kiện
Để quyết định tại Đại hội được thông qua cần phải đáp ứng đúng điều kiện

Tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư cùng BVOTE

Đại hội nhà đầu tư là một sự kiện quan trọng, trong đó các quyết định được thông qua thông qua các hình thức biểu quyết, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức biểu quyết khác được Điều lệ Quỹ quy định. 

Tuy nhiên, truyền thống tổ chức Đại hội nhà đầu tư trực tiếp đòi hỏi các chi phí tổ chức sự kiện tập trung quy mô lớn như: địa điểm, nhân sự, di chuyển, hậu cần,… Điều này không chỉ tốn kém về chi phí mà còn ảnh hưởng đến tính minh bạch và công bằng của quá trình biểu quyết.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng, việc chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng không thể phủ nhận. Nhà nước đang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, và các tổ chức, doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Trong đó, việc tổ chức Đại hội trực tuyến đang được nhiều bên quan tâm và áp dụng.

BVOTE là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong việc tổ chức Đại hội trực tuyến và đã nhận được sự tin cậy từ nhiều đối tác như PVOIL, PJICO, Petrolimex, … Với ứng dụng công nghệ Blockchain, BVOTE đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 95% chi phí so với cách tổ chức Đại hội truyền thống.

Lựa chọn tổ chức Đại hội nhà đầu tư trực tuyến cùng BVOTE
Lựa chọn tổ chức Đại hội nhà đầu tư trực tuyến cùng BVOTE

Như vậy, mong rằng qua bài viết này, bạn đã nhận được thêm thông tin hữu ích về Đại hội nhà đầu tư là gì? và những quy định dành cho đại hội nhà đầu tư. Đồng thời, có thể thấy rằng, việc ứng dụng giải pháp Đại hội trực tuyếnbỏ phiếu online áp dụng cho Đại hội nhà đầu tư  không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số cho các công ty quản lý quỹ. Hãy liên hệ với BVOTE để được hỗ trợ tốt nhất.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BVOTE VIỆT NAM

 • Địa chỉ: Tầng 5, Tòa văn phòng 1, Tổ hợp Sun Square, Số 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Email: bvote@bvote.vn
 • Hotline: (+84) 86 966 1866
 • Facebook: https://www.facebook.com/BvoteVN/ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *