Đại hội cổ đông bất thường và những điều doanh nghiệp cần biết

Đại hội cổ đông bất thường và những điều doanh nghiệp cần biết

Ngoài cuộc họp thường niên, các doanh nghiệp còn có thể tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong những trường hợp cần thiết. Vậy đại hội cổ đông bất thường có những điều gì cần chú ý và quan tâm? Hãy cùng BVOTE tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Đại hội cổ đông bất thường là gì?

Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) là một cuộc họp của các cổ đông của một công ty để bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty đó. 

Đại hội cổ đông bất thường là gì?
Đại hội cổ đông bất thường là gì?

Ngoài đại hội cổ đông thường niên diễn ra mỗi năm một lần thì doanh nghiệp có thể triệu tập đại hội cổ đông bất thường trong những trường hợp sau:

 • Hội đồng quản trị xem xét và nhận thấy sự cần thiết vì lợi ích của công ty;
 • Số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
 • Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trong trường hợp:
  • Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc đưa ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
  • Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà chưa bầu được Hội đồng quản trị mới thay thế;
 • Theo yêu cầu của Ban kiểm soát doanh nghiệp;
 • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
Xem thêm:  Tìm hiểu cổ phần là gì và những thông tin liên quan

Đối tượng có quyền triệu tập ĐHCĐ bất thường bao gồm:

 • Hội đồng quản trị
 • Ban kiểm soát
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc nhỏ hơn theo quy định của công ty.

Người triệu tập Đại hội cổ đông bất thường cần làm những công việc nào?

Người triệu tập Đại hội cổ đông bất thường cần làm những công việc nào?
Người triệu tập Đại hội cổ đông bất thường cần làm những công việc nào?
 • Lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHCĐ trong trường hợp công ty không quy định thời hạn dài hơn
 • Cung cấp thông tin, giải quyết khiếu nại có liên quan tới danh sách cổ đông
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp ĐHCĐ
 • Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp
 • Dự thảo nghị quyết của ĐHCĐ bất thường theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách, thông tin chi tiết của từng ứng cử viên (trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên)
 • Xác định thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ
 • Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc trong trường hợp công ty không quy định thời hạn dài hơn
 • Các công việc khác liên quan đến cuộc họp

Một số câu hỏi thường gặp về đại hội cổ đông bất thường

Tổ chức họp cổ đông bất thường thì cần gửi kèm tài liệu gì? 

Thông báo cho cuộc họp cần được đính kèm với đầy đủ thông tin theo quy định. Các tài liệu sẽ được sử dụng trong buổi họp như chương trình họp và phiếu biểu quyết cũng cần được đính kèm với thông báo. Đối với đơn vị có trang thông tin điện tử, cách thức tải tài liệu cần được ghi rõ ràng.

Xem thêm:  Thiết bị họp trực tuyến gồm những gì?

Trong trường hợp bất khả kháng, có được ủy quyền tham gia họp đại hội cổ đông bất thường không?

Cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa năm người tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì cần phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện.

Làm thế nào để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường hiệu quả?

Thấu hiểu những khó khăn của các doanh nghiệp trong tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, khi cổ đông phân tán ở nhiều vùng miền, Bytesoft Việt Nam đã cho ra mắt giải pháp họp ĐHCĐ trực tuyến BVOTE.

BVOTE - giải pháp tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường hoàn hảo cho doanh nghiệp
BVOTE – giải pháp tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường hoàn hảo cho doanh nghiệp

BVOTE là phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức ĐHCĐ trực tuyến trọn gói:

+ Hỗ trợ cổ đông họp online và biểu quyết online.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Với BVOTE, Đại hội cổ đông bất thường sẽ được tổ chức tại một địa điểm do công ty lựa chọn. Việc bầu cử, biểu quyết trực tuyến sẽ được các cổ đông thực hiện thông qua thiết bị đầu cuối (Smartphone, Máy tính) theo ID và mật khẩu đã được gửi. Các cổ đông có thể theo dõi diễn biến ĐHCĐ bất thường thông qua hệ thống partner của BVOTE.

Xem thêm:  Một số quy định về họp Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là một số thông tin bạn cần biết về Đại hội cổ đông bất thường được cung cấp bởi BVOTE. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm và sử dụng giải pháp họp ĐHCĐ trực tuyến hiệu quả, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *