Một số điều bạn nên biết về đại hội cổ đông

Một số điều bạn nên biết về đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) là một trong những sự kiện vô cùng quan trọng đối với các công ty cổ phần. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được hiểu biết rõ, cụ thể về sự kiện này. Vì vậy, hãy để BVOTE chia sẻ một số điều bạn nên biết về đại hội cổ đông nhé.

Đại hội cổ đông là gì?

Đại hội cổ đông là một cuộc họp của các cổ đông của một công ty để bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty đó. 

Đại hội cổ đông là gì?
Đại hội cổ đông là gì?

Các nội dung thường được thảo luận và quyết định trong đại hội cổ đông bao gồm giải trình báo cáo tài chính, bình chọn cho những người đại diện hợp pháp của cổ đông, quyết định chính sách sản xuất, kế hoạch phân phối lợi nhuận và điều chỉnh chính sách tài chính trong tương lai.

Quy trình tổ chức Đại hội cổ đông gồm những bước nào?

Quy trình tổ chức Đại hội cổ đông gồm những bước nào?
Quy trình tổ chức Đại hội cổ đông gồm những bước nào?

Việc lên kế hoạch và tổ chức do Người triệu tập họp ĐHCĐ thực hiện. ĐHCĐ thường được tiến hành theo trình tự như sau:

Xem thêm:  Công ty cổ phần là gì: Khái niệm, đặc điểm

Bước 1: Lập danh sách cổ đông có quyền dự ĐHCĐ

Dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty, danh sách cổ đông có quyền dự ĐHCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHCĐ nếu công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.

Bước 2: Chuẩn bị nội dung ĐHCĐ

Nội dung cuộc họp sẽ được chuẩn bị bởi người triệu tập ĐHCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình theo quy định của pháp luật. Kiến nghị phải được thể hiện bằng văn bản và gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ khi công ty có quy định thời hạn khác.

Bước 3: Mời họp ĐHCĐ

Người triệu tập Đại hội cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách đã lập trên chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Bước 4: Đăng ký cổ đông tham dự ĐHCĐ

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tham gia ĐHCĐ theo các hình thức sau:

 • Tham dự, biểu quyết trực tiếp tại ĐHCĐ
 • Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự, biểu quyết tại ĐHCĐ;
 • Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử,…
 • Gửi phiếu biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định của doanh nghiệp
Xem thêm:  Nguyên tắc bỏ phiếu kín - Các trường hợp áp dụng

Bước 5: Khai mạc và bầu chủ toạ, thư ký, ban kiểm phiếu

 • Chủ tọa: Do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm hoặc có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm
 • Thư ký: Do chủ tọa cử một hoặc một số người làm 
 • Ban kiểm phiếu: Do ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu

Bước 6: Tiến hành cuộc họp ĐHCĐ

Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chương trình đã lập ra ở trên.

Đại hội cổ đông trực tuyến – Xu hướng trong thời đại mới

Trước năm 2020, khái niệm đại hội cổ đông trực tuyến vẫn còn xa lạ với các doanh nghiệp là công ty cổ phần. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, thì việc tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến đã dần phổ biến và trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Đại hội cổ đông trực tuyến đã trở thành xu hướng trong thời đại mới
Đại hội cổ đông trực tuyến đã trở thành xu hướng trong thời đại mới

Đại hội cổ đông trực tuyến có thể tổ chức ở bất kỳ địa điểm nào, không giới hạn không gian địa lý mà vẫn đảm bảo các yếu tố sau:

 • Đảm bảo tính pháp lý của ĐHCĐ
 • Tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với cách thức ĐHCĐ truyền thống
 • Dữ liệu trong cuộc họp minh bạch, công khai
 • Tăng tỷ lệ cổ đông tham dự họp đủ điều kiện để ĐHCĐ thành công từ lần họp đầu tiên
 • Tăng tính tương tác giữa cổ đông với tổ chức phát hành…
Xem thêm:  Trái phiếu riêng lẻ là gì?

Nhằm giúp các doanh nghiệp tổ chức thành công đại hội cổ đông trực tuyến với biểu quyết trực tuyến, công ty Bytesoft Việt Nam đã phát triển BVOTE. Đây là phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức ĐHCĐ trực tuyến trọn gói với các nghiệp vụ như:

 • Hỗ trợ cổ đông biểu quyết online + họp online.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
BVOTE - giải pháp họp Đại hội cổ đông trực tuyến trọn gói
BVOTE – giải pháp họp Đại hội cổ đông trực tuyến trọn gói

BVOTE đang được rất nhiều doanh nghiệp lớn tin tưởng lựa chọn bởi đây là giải pháp họp ĐHCĐ trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Blockchain, dễ dàng sử dụng, thao tác nhanh gọn, tiết kiệm chi phí và minh bạch tuyệt đối.

Trên đây là một số điều bạn nên biết về Đại hội cổ đông được cung cấp bởi BVOTE. Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp họp ĐHCĐ trực tuyến hiệu quả, hiện đại, liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *