Mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ và quy trình lấy phiếu chuẩn

mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ

Phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ là  phiếu được sử dụng để bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm với các cơ quan, chức vụ cán bộ quản lý. Hiện nay, có hai dạng mẫu tín nhiệm được triển khai tùy điều kiện áp dụng cụ thể. Vậy mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ là gì, quy trình bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra như thế nào? Bvote sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin mới nhất để trả lời câu hỏi này.  

Phiếu tín nhiệm cán bộ là gì?

Phiếu tín nhiệm là mẫu phiếu được sử dụng khi tổ chức đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu ra hoặc dùng để làm cơ sở phê chuẩn xem xét và đánh giá cán bộ. Vậy nên, mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ gắn liền với các hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. 

Theo quy định cụ thể, trong Điều 2 Nghị quyết 85/2014/QH14 đã giải thích về lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm cụ thể là:

 • Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ thực hiện quyền giám sát, đánh giá về mức độ tín nhiệm với cán bộ (được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu/phê chuẩn) để làm cơ sở xem xét đánh giá cán bộ.
 • Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Hội đồng nhân dân, Quốc hội thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm với cán bộ  (được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu/phê chuẩn) để miễn nhiệm hoặc phên chuẩn miễn nhiệm.
Xem thêm:  Cổ đông chiến lược là gì? Đặc điểm, lợi ích, hạn chế của cổ đông chiến lược
Phiếu tín nhiệm sử dụng khi tổ chức đánh giá mức độ tín nhiệm
Phiếu tín nhiệm sử dụng khi tổ chức đánh giá mức độ tín nhiệm

Mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ cập nhật mới nhất

Mẫu phiếu tín nhiệm đánh giá cán bộ đúng với quy định của pháp luật gồm 2 mẫu đó là:

Mẫu phiếu tín nhiệm 1

Đây là mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ căn cứ theo Quy định 262-QĐ/TW để đánh giá về việc lấy phiếu tín nhiệm với cán bộ thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc. Qua đó thể hiện sự tin tưởng đối với cán bộ đó, đánh giá năng lực chung của cán bộ.  

Mẫu Phiếu tín nhiệm dựa vào quy định 262-QĐ/TW mới nhất
Mẫu Phiếu tín nhiệm dựa vào quy định 262-QĐ/TW mới nhất

Mẫu phiếu tín nhiệm 2

Đây là mẫu phiếu giới thiệu nhân sự khi có cán bộ được đề cử bổ nhiệm chức vụ mới. Những người tham gia sẽ bỏ phiếu đồng ý hoặc là không đồng ý để thể hiện sự tín nhiệm với cán bộ đó.

Mẫu phiếu giới thiệu nhân sự mới nhất
Mẫu phiếu giới thiệu nhân sự mới nhất

>> Xem thêm các sản phẩm, dịch vụ:

Quy trình lấy phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ cụ thể như thế nào?

Tùy vào chức danh mà quy trình lấy mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ sẽ khác nhau: 

Đối với chức danh cán bộ

Theo Điều 9 Quy định 262-QĐ/TW, quy trình lấy phiếu tín nhiệm cho chức danh cán bộ (Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp) cụ thể như sau: 

Lấy phiếu tín nhiệm theo quy trình
Lấy phiếu tín nhiệm theo quy trình
 • Ban tổ chức Trung Ương sẽ chuẩn bị phiếu tín nhiệm trong đó có danh sách của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Ngoài ra còn có tiêu chí lấy tín nhiệm và có đóng dấu của Ban Chấp hành Trung ương và đề xuất thành phần nhân sự trong ban kiểm phiếu.
 • Bộ Chính trị sẽ là tổ chức chủ trì lấy mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ còn Ban Kiểm phiếu phát phiếu cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương sẽ ghi phiếu và bỏ phiếu,
 • Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu, ghi lại và báo cáo kết quả với Ban chấp hành Trung Ương. 
Xem thêm:  Đánh giá chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp có lợi ích gì?

Với chức danh cán bộ khác

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm với những chức danh cán bộ khác thực hiện cụ thể gồm:

 • Cơ quan, tổ chức sẽ chuẩn bị phiếu và sau đó đề xuất lên ban kiểm phiếu.  
 • Mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ có danh sách cán bộ thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, và có kèm theo tiêu chí, dấu treo của các tổ chức và cơ quan, đơn vị lấy phiếu tín nhiệm.
 • Người đứng đầu cấp Ủy, tổ chức Đảng của các tổ chức cơ quan, đơn vị chủ trì sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.
 • Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu và dành thời gian để cho hội nghị bỏ phiếu, ghi phiếu. 
 • Sau đó Ban kiểm phiếu sẽ lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả lên hội nghị, niêm phong phiếu rồi bàn giao đến các cơ quan tổ chức, cán bộ quản lý lưu giữ. 
 • Biên bản kiểm phiếu được lập thành 3 bản, trong đó có 2 bản gửi cấp trên trực tiếp còn 1 bản được lưu giữ tại địa phương, đơn vị, tổ chức cơ quan theo chế độ mật. 
Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được giám sát chặt chẽ
Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được giám sát chặt chẽ

Với Hội đồng nhân dân

Căn cứ theo Điều 9 Nghị quyết 85/2014/QH12, lấy phiếu tín nhiệm với Hội Đồng Nhân dân được quy định cụ thể là: 

lấy phiếu tín nhiệm với Hội Đồng Nhân dân
lấy phiếu tín nhiệm với Hội Đồng Nhân dân
 • Người được lấy phiếu tín nhiệm phải có báo cáo theo văn bản đúng quy định gửi đến  Thường trực Hội đồng nhân dân chậm nhất là 30 ngày trước khi kỳ họp được khai mạc.  
 • Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ gửi báo cáo đến người được lấy phiếu tín nhiệm, sau đó báo cáo và tổng hợp ý kiến của cử tri liên quan chậm nhất là 20 ngày trước khi kỳ họp khai mạc.
 • Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ trình lên danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.
 • Hội đồng nhân dân thảo luận về các vấn đề liên quan, Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả thảo luận.
 • Thành lập ban kiểm phiếu.
 • Lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín, trên mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ có ghi đầy đủ họ tên, chức vụ của  người được lấy phiếu tín nhiệm và đánh giá mức độ tín nhiệm.
 • Kiểm phiếu, công bố kết quả và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm dựa trên đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân.

> Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm:  Cổ đông hiện hữu là gì? Quy định pháp luật về cổ đông hiện hữu

Như vậy, Bvote đã tổng hợp những thông tin về mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm cán bộ và quy trình lấy phiếu tín nhiệm chi tiết. Nếu như có băn khoăn nào cần giải đáp, tư vấn hãy liên hệ đến Bvote theo số (+84) 86 966 1866.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *