Cổ đông hiện hữu là gì? Quy định pháp luật về cổ đông hiện hữu

cổ đông hiện hữu là gì

Công ty cổ phần đang là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Đối với công ty cổ phần, cổ đông cũng có nhiều loại khác nhau, trong đó có cổ đông hiện hữu. Vậy cổ đông hiện hữu là gì, pháp luật quy định như thế nào về cổ đông hiện hữu. Những thông tin này sẽ có ở bài viết sau đây của Bvote.

Cổ đông hiện hữu là gì?

Cổ đông hiện hữu là gì? Khái niệm này có thể hiểu là cổ đông hiện có, cụ thể là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần trong công ty cổ phần theo Khoản 3 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020. Chính xác hơn, cổ đông hiện hữu là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần trong công ty cổ phần ở thời điểm được xem xét, đề cập. Vì vậy cổ đông hiện hữu có thể là:

 • Cổ đông sáng lập: Đây là cổ đông đang sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông phổ thông: Đây là cổ đông đang sở hữu cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông ưu đãi: Cổ đông đang sở hữu cổ phần ưu đãi.
Xem thêm:  Chia cổ tức bằng cổ phiếu là gì? Ưu và nhược điểm

Vậy quyền và nghĩa vụ của cổ đông hiện hữu là gì? Thực tế cùng là cổ đông hiện hữu nhưng quyền và nghĩa vụ có thể khác nhau tùy vào loại cổ phần mà cổ đông đó đang sở hữu. Đồng thời cổ động hiện hữu trong công ty cổ phần có thể có sự khác nhau do việc huy động vốn và chuyển nhượng cổ phần khá linh hoạt.

Cổ đông hiện hữu sẽ sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty 
Cổ đông hiện hữu sẽ sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty

Cổ phần của cổ đông hiện hữu là bao nhiêu?

Khi tìm hiểu cổ đông hiện hữu là gì, bạn không nên bỏ qua thông tin về số cổ phần mà họ chiếm hữu. Cổ đông hiện hữu sẽ sở hữu tối thiểu một cổ phần phổ thông trở lên và họ có thể thể là cổ đông sáng lập công ty ngay từ thời điểm ban đầu. Nếu cổ đông hiện hữu là cổ đông sáng lập công ty sẽ sở hữu ít nhất 20% trong tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán ở thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Cổ đông hiện hữu sở hữu ít nhất 20% tổng số cổ đông phổ thông
Cổ đông hiện hữu sở hữu ít nhất 20% tổng số cổ đông phổ thông

Tìm hiểu thêm:

Giải pháp họp đại hội cổ đông trực tuyến ứng dụng công nghệ Blockchain

Phần mềm bỏ phiếu online hiện đại nhất 2023

Tổ chức sự kiện ứng dụng công nghệ Blockchain uy tín

Quy định pháp luật về cổ đông hiện hữu bạn cần biết

Để hiểu hơn về cổ đông hiện hữu là gì, hãy cùng tìm hiểu những quy định của pháp luật về loại cổ đông này.

Quy định chào bán cổ phần của cổ đông hiện hữu

Khi công ty cổ phần muốn tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán sẽ tiến hành chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ bán toàn bộ cổ phần đó cho mọi cổ đông hiện hữu trong công ty đang sở hữu cổ phần theo tỷ lệ hiện có của họ. Quy định cụ thể về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

 • Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức liên lạc trong sổ đăng ký cổ đông. Thông báo phải được gửi chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần.
 • Thông báo gửi đến cổ đông phải đầy đủ các thông tin gồm có: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và tỷ lệ sở hữu số cổ phần hiện có của cổ đông, giá chào bán cổ phần, thời hạn đăng ký mua,… 
 • Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho cổ đông khác.
Xem thêm:  Lãi suất thả nổi là gì?
Cổ đông hiện hữu có đầy đủ quyền hạn trong công ty cổ phần
Cổ đông hiện hữu có đầy đủ quyền hạn trong công ty cổ phần

Quy định về quyền của cổ đông hiện hữu

Quy định về quyền của cổ đông hiện hữu là gì? Cổ đông hiện hữu trong công ty sở hữu một số lượng cổ phần nhất định, vì vậy họ sẽ có những quyền giống với cổ đông phổ thông của công ty. Cụ thể cổ đông hiện hữu có các quyền như sau:

 • Được tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của pháp luật quy định hoặc theo Điều lệ công ty.
 • Được quyền nhận cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong công ty.
 • Được ưu tiên khi mua cổ phần mới chào bán của công ty tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà họ đang nắm giữ.
 • Được quyền tự do thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của mình trong công ty cho người khác.
 • Tra cứu và trích lục thông tin được lưu trữ trong danh sách cổ đông công ty, đồng thời có quyền biểu quyết để yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác.
 • Tra cứu, trích lục nội dung trong Điều lệ công ty và các biên bản họp nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 • Được quyền nhận một phần tài sản còn lại khi công ty giải thể tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty. 
Cổ đông hiện hữu cần tuân theo các quy định của công ty cổ phần 
Cổ đông hiện hữu cần tuân theo các quy định của công ty cổ phần

Quy định về nghĩa vụ của cổ đông hiện hữu

Nghĩa vụ của cổ đông hiện hữu là gì? Cổ đông hiện hữu có nghĩa vụ như sau:

 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số cổ phần đã mua.
 • Tuân thủ tất cả Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ trong công ty cổ phần.
 • Chấp hành các nghị quyết được đưa ra trong Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.
Xem thêm:  Cổ phiếu phòng thủ là gì?

Bvote đã chia sẻ thông tin để giúp bạn hiểu được cổ đông hiện hữu là gì. Mong rằng bạn đã có thêm kiến thức về một trong những loại cổ đông trong công ty cổ phần.

Có thể bạn cần biết:

Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông cập nhập 2023

Sổ cổ đông là gì? Mẫu sổ cổ đông mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *