Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông cập nhập 2023

mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong các công ty cổ phần. Đại hội cổ đông sẽ được diễn ra thường nên với mục đích tổng kết báo cáo và đưa ra kế hoạch và chính sách để phát triển doanh nghiệp. Trong đó, nghị quyết đại hội là văn bản để tổng quát được đề cập trong cuộc họp. Bvote sẽ chia sẻ về mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông cập nhập 2023.

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông là gì? 

Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông chính văn bản thể hiện quyết định của đại hội cổ đông về những vấn đề quan trọng liên quan đến công ty. Các quyết định này sẽ được thông qua dựa theo trình tự và thủ tục nhất định tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của một doanh nghiệp. Nội dung và hình thức để nghị quyết được thông qua sẽ căn cứ để xem xét tính hiệu lực của nghị quyết đó. 

Nghị quyết này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, tổ chức, tài chính, nhân sự và kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, để đảm bảo nghị quyết của đại hội cổ đông có hiệu lực, công ty cần nắm rõ các quy định về pháp luật cùng điều lệ của công ty. Thông thường mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông sẽ do người triệu tập cuộc họp dự thảo.

Xem thêm:  7 lợi ích khi ứng dụng công nghệ Blockchain trong Logistics
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là văn bản thể hiện quyết định của đại hội cổ đông
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là văn bản thể hiện quyết định của đại hội cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo đến cổ đông trong vòng 15 ngày. Với những công ty có hệ thống thông tin điện tử thì sẽ ưu tiên việc gửi thông báo online.

Hiệu lực của nghị định đại hội đồng cổ đông 

Hiệu lực của nghị quyết được thể hiện như sau:

 • Hiệu lực của nghị quyết đại hội cổ đồng cổ đông có hiệu lực bắt đầu từ ngày được thông qua hoặc thời điểm có lực lực được ghi trong quyết định.
 • Nghị quyết đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có biểu quyết hợp lệ. Hiệu lực sẽ thực hiện ngay cả khi trình tự, thủ tục và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định điều lệ của công ty.
 • Trường hợp cổ đông yêu cầu toà huỷ bỏ nghị quyết đại cổ đông theo điều 151 của Luật này thì nó vẫn được thi hành cho đến khi quyết định huỷ bỏ nghị định đó có hiệu lực. 
Hiệu lực nghị quyết đại hội cổ đồng cổ đông có hiệu lực từ ngày được thông qua
Hiệu lực nghị quyết đại hội cổ đồng cổ đông có hiệu lực từ ngày được thông qua

Trường hợp phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp

Không phải vấn đề nào cũng được lựa chọn hình thức biểu quyết. Nếu điều lệ công ty không quy định thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về những nội dung sau phải được biểu quyết trực tiếp:

Một số vấn đề phải biểu quyết tại cuộc họp
Một số vấn đề phải biểu quyết tại cuộc họp
 • Bổ sung hoặc sửa đổi nội dung điều lệ của công ty.
 • Tổng số cổ phần và loại cổ phần của các cổ đông.
 • Miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc bầu thành viên mới cho Hội đồng quản trị. 
 • Đưa ra và quyết định định hướng phát triển công ty.
 • Bán tài sản hoặc quyết định đầu tư với giá trị từ 35% tổng số được thể hiện trong báo cáo tài chính. 
 • Giải thể hoặc tổ chức lại công ty.
 • Thông qua nội dung báo cáo tài chính hằng năm.
Xem thêm:  Tích sản cổ phiếu là gì?

Những trường hợp trên nếu có quy định ở Điều lệ công ty thì sẽ được thực hiện dựa trên đó.

Mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông cập nhập 2023

Hiện nay, pháp luật không có quy định về mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông chung, mà mỗi doanh nghiệp có thể dùng mẫu theo quy định của công ty. Bạn có thể tham khảo mẫu nghị quyết dưới đây:

Mẫu nghị quyết đại hội cổ đồng cổ đông phổ biến tại nhiều doanh nghiệp
Mẫu nghị quyết đại hội cổ đồng cổ đông phổ biến tại nhiều doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm:

Giải pháp họp đại hội cổ đông trực tuyến ứng dụng công nghệ Blockchain

Phần mềm bỏ phiếu online hiện đại nhất 2023

Tổ chức sự kiện ứng dụng công nghệ Blockchain uy tín

Các hình thức thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông

Ở tất cả các mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông sẽ có hai hình thức để thông qua nghị quyết đó là biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Căn cứ theo Điều 148 tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều kiện thông qua nghị quyết được quy định cụ thể như sau:

Biểu quyết tại cuộc họp

Hình thức biểu quyết tại cuộc họp sẽ có những trường hợp xảy ra như sau:

 • Trường hợp 1: Có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp tán thành thì nghị quyết sẽ được thông qua.
 • Trường hợp 2: Có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp tán thành nghị quyết được thông qua.
 • Trường hợp 3: Dưới 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp tán thành nghị quyết không được thông qua.
Xem thêm:  Mẫu biên bản họp cổ đông mới, chuẩn xác nhất

Biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản

Trong trường hợp thông qua quyết định với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua nếu có số phiếu của cổ đông trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tán thành. Tỷ lệ cụ thể được quy định trong điều lệ của mỗi một công ty.

Nội dung của nghị quyết đại hội đồng cổ đông sẽ làm thay đổi bất cứ quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua khi được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.

Nghị quyết được thông qua bằng biểu quyết
Nghị quyết được thông qua bằng biểu quyết

> Tìm hiểu thêm:

Quy định khi huỷ bỏ nghị quyết đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn là 90 ngày kể từ khi nhận được nghị định họp đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu tại khoản 2 điều 115 của Luật này có quyền yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét để huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp như sau:

Hủy bỏ nghị quyết đại hội cổ đông phải theo quy định
Hủy bỏ nghị quyết đại hội cổ đông phải theo quy định
 • Trình tự và thủ tục triệu tập cuộc họp và thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng về quy định trong điều lệ của công ty, trừ một số trường hợp được quy định ở khoản 2 Điều 150 của Luật doanh nghiệp.
 • Nội dung của nghị quyết vi phạm đến pháp luật và quy định trong điều lệ của công ty.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông mới nhất 2023. Nếu còn muốn viết thêm những thông tin liên quan đến nghị định đại hội đồng cổ đông hay nhưng vấn đề khác có thể liên hệ với Bvote để được giải đáp nhé!

Có thể bạn quan tâm:

Sổ cổ đông là gì? Mẫu sổ cổ đông mới nhất năm 2023

Lợi ích cổ đông không kiểm soát là gì và nguyên tắc xác định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *