Đại hội cổ đông thường niên là gì? Có quyền hạn như thế nào?

Đại hội cổ đông thường niên

Trong công ty cổ phần, đại hội đồng cổ đông là bộ phận quan trọng và có quyền quyết định cao nhất. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần để thực hiện biểu quyết, báo cáo, đưa ra phương hướng phát triển mới,… Hãy tham khảo nội dung của Bvote để hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của đại hội cổ đông.

Đại hội cổ đông thường niên là gì?

Đại hội đồng cổ đông là một phần quan trọng nằm trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết và ra quyết định trong công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, trong thời hạn 4 tháng công ty phải tiến hành họp. Đại hội cổ đông hàng năm được tiến hành qua các giai đoạn như sau:

Đại hội cổ đông được tiến hành qua nhiều giai đoạn
Đại hội cổ đông được tiến hành qua nhiều giai đoạn
 • Chuẩn bị cuộc họp.
 • Triệu tập cuộc họp.
 • Tiến hành họp.
 • Thông qua quyết định họp.

Công ty cổ phần có thể lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo 2 mô hình sau:

 • Mô hình thứ nhất bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. Nếu công ty có dưới 11 cổ đông, các cổ đông sở hữu dưới 50% cổ phần của công ty sẽ không cần phải có Ban kiểm soát.
 • Mô hình thứ hai gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc. Đây là trường hợp ít nhất 20% số thành viên của Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
Xem thêm:  Cổ đông sáng lập là gì? Điều kiện, quyền, nghĩa vụ của cổ đông sáng lập
Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức hàng năm
Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức hàng năm

Đại hội cổ đông thường niên có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Trong các sự kiện họp Đại hội cổ đông thường niên, tổ chức này có quyền và nghĩa vụ như sau:

 • Thông qua định hướng phát triển trong năm tới của công ty.
 • Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ trong được quyền chào bán.
 • Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần trong công ty.
 • Thực hiện bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên của Kiểm soát viên và Hội đồng quản trị.
 • Quyết định sửa đổi và bổ sung các điều lệ của công ty.
 • Kiểm tra báo cáo tài chính.
 • Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần của mỗi loại đã bán ra.
 • Xử lý vi phạm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên đã gây ra thiệt hại cho công ty.
 • Quyết định ngân sách, thưởng và đưa ra lợi ích khác cho Hội đồng quản trị.
 • Phê duyệt quy chế quản trị trong nội bộ công ty.
Đại hội cổ đông có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty
Đại hội cổ đông có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty

Xem thêm: Đại hội cổ đông bất thường là gì? Có những quy định nào?

Điều kiện để thực hiện họp Đại hội cổ đông thường niên

Để tiến hành họp Đại hội cổ đông cần đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây.

Cuộc họp thứ nhất

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành khi số cổ đông tham gia dự họp thực tế trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Tỷ lệ này sẽ còn tùy thuộc vào Điều lệ quy định của công ty.

Xem thêm:  Mẫu giấy chứng nhận cổ đông mới nhất cập nhật năm 2023

Cuộc họp thứ hai

Khi cuộc họp cổ đông lần đầu tiên không đủ điều kiện để tiến hành các quy định sẽ cần thực hiện cuộc họp lần thứ 2. Thông báo mời họp phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ khi dự định họp lần thứ nhất, nếu công ty không có quy định khác vấn tuân theo thời gian này.  Khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được diễn ra.

Cuộc họp Đại hội cổ đông được thực hiện theo đúng điều kiện quy định
Cuộc họp Đại hội cổ đông được thực hiện theo đúng điều kiện quy định

Cuộc họp lần 3

Khi cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, lúc này cần phải thực hiện cuộc họp lần thứ 3. Thời gian thông báo mời họp trong thời hạn 20 ngày kể từ khi dự định họp lần thứ 2, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì vẫn tuân theo thời gian này. Đại hội cổ đông lần thứ 3 sẽ không phụ thuộc vào tổng số biểu phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, cuộc họp được tiến hành và đưa ra quyết định cuối cùng.

>> Có thể bạn quan tâm:

Đối tượng có quyền tham gia cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên

Theo khoản 1 Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp, đối tượng có quyền tham gia vào cuộc họp Đại hội cổ đông bao gồm: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, cá nhân được ủy quyền bằng văn bản, tổ chức khác dự họp theo quy định của công ty.

Xem thêm:  Tích sản cổ phiếu là gì?

Việc ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức đại diện tham gia gia họp Đại hội cổ đông thường niên phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền này phải được lập theo quy định của pháp luật và dân sự, trong đó cần nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền tham dự cuộc họp phải xuất trình văn bản ủy quyền trước khi đăng ký dự họp.

Những người tham gia Đại hội cổ đông phải thuộc đối tượng cho phép
Những người tham gia Đại hội cổ đông phải thuộc đối tượng cho phép

Có thể bạn quan tâm: Giải pháp tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến chuyên nghiệp

Một số câu hỏi thường gặp khi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

Ngoài những nội dung trên, để hiểu rõ hơn về cuộc họp thường niên của cổ đông thì hãy tham khảo những câu hỏi dưới đây. 

Đại hội cổ đông họp thường niên vào lúc nào? 

Theo Luật Doanh nghiệp, Đại hộ cổ đông thường niên sẽ diễn ra mỗi năm 1 lần. Cụ thể là 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Với những công ty có quy định khác thì sẽ tiến hành theo nhưng không quá 06 tháng khi kết thúc năm tài chính. 

Thời gian diễn ra đại hội cổ đông thường niên sẽ theo quy định
Thời gian diễn ra đại hội cổ đông thường niên sẽ theo quy định

Tổ chức họp cổ đông thường niên thì cần gửi kèm tài liệu gì? 

Mời họp thì cần phải có thông báo đi kèm với đầy đủ thông tin theo quy định. Đi kèm thông báo là các tài liệu được dùng trong buổi họp, chương trình hợp, phiếu biểu quyết,…Với đơn vị có trang thông tin điện tử thì phải nói rõ cách thức tải tài liệu. 

Không dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có sao không? 

Theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP, nếu không dự họp đại hội đồng cổ đông thì sẽ bị phạt từ 5.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ tùy theo hành vi.

Vậy là những thông tin về Đại hội cổ đông thường niên đã được chia sẻ cụ thể ở bài viết trên. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội cổ đông còn có thể họp bất thường trong trường hợp đặc biệt. Hy vọng rằng qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về Đại hội cổ đông trong công ty cổ phần. Nếu cần hỗ trợ bỏ phiếu online hoặc tổ chức hội nghị nhà chung cư thì hãy liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *